Thursday, December 12, 2013

AZAM SHAIKH - NAAM KE NAWAB 1973


M. ASHRAF - ARZOO 1975


M. ASHRAF - BETI BETA


M ASHRAF - YADEN 1970


WAJAHAT ATTRE - BABUL MOAR MUHARAN 1974


KAMAL AHMED - RANGEELA


KAMAL AHMED - DIL AUR DUNYA 1971


A. HAMID - KALU 1977


KAMAL AHMED - TIN BADSHAH 1976